RISK TONIGHT

Ei!
Aquesta nit Risk a can newpano!
No hi ha hora fixada, q tal a les 22h?
Qui s'apunta?